0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Voetballen? Word dan lid…

Voetballen? Word dan lid…

Door Beheerder | 23 februari 2012 | Nieuws

Beste bezoeker,

Aanmelden bij onze vereniging kan met behulp van de hieronder beschreven formulieren. In het overzicht kunt u zien welke formulieren er voor de diverse leeftijdsgroepen ingevuld dienen te worden. Op deze manier kan de ledenadministrateur u zo spoedig mogelijk aanmelden.

Leeftijd Inschrijformulier Incassoformulier Pasfoto inleveren ** Kopie idenditeitsbewijs
6-11 jaar Ja Ja Nee Nee
12-14 jaar Ja Ja Ja Nee
15 jaar en ouder Ja Ja Ja Ja

** t.b.v. spelerspas KNVB

Volledig ingevulde formulieren, aangevuld met indien nodig een pasfoto en/of kopie van een identiteitsbewijs kunt u inleveren in de kantine van Rohda’76. Hieronder kunt u de verschillende formulieren downloaden.

Heeft u vragen stuur een e-mail met uw vragen naar info@rohda76.nl met uw naam en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

Inschrijvingsformulier: Download

Taakomschrijving vrijwilligers: Download

Vrijwilligers enquete : Download

Contributieregeling seizoen 2015/2016

De contributiebedragen voor het seizoen 2015-2016 bedragen op basis van leeftijdindeling:

Leden

Geboren in

 

Contributie

Senioren

Nvt

205,00

Zaalvoetbal

Nvt

145,00

Jeugdleden

1997 t/m 2002

143,00

Jeugdleden

2003 t/m 2009

110,00

Ukkies

2010 t/m 2011

45,00

Vrijdagavondvoetbal

Nvt

97,00

Niet spelende leden

Nvt

97,00

Donateurs

Nvt

25,00

Bij de eerste inschrijving wordt € 15 aan inschrijfgeld in rekening gebracht.

In het contributiebedrag is onder meer de bondscontributie inbegrepen, alsmede de verzekeringspremie voor de door de KNVB voor haar leden afgesloten collectieve verzekering.

Kledingbijdrage

Rohda’76 stelt voor alle jeugdteams tenues beschikbaar. Daarnaast krijgt elke speler een trainingspak en voetbaltas in bruikleen. Hierdoor lopen alle teams er netjes en uniform bij en krijgt de jeugdafdeling zowel binnen als buiten de vereniging meer uitstraling.

Een team/speler krijgt onderstaande in bruikleen:Tenue (shirt, broek en kousen);Trainingspak;Sporttas;Coachjas;Teamtas (1 per team).

Het shirt, broek en kousen zullen centraal per team gewassen worden volgens de geldende wasschema’s, welke bij de teams op dit moment worden gevolgd. Het trainingspak en sporttas worden aan een iedere speler persoonlijk overhandigd en dient aan het einde van het seizoen weer ingeleverd te worden. Daarnaast krijgen de begeleiders van de teams een coachjas in bruikleen. Het trainingspak is bedoeld voor gebruik op wedstrijddagen en niet om in te trainen. Rohda ’76 zal ervoor zorgen dat tenues, trainingspakken, tassen en jassen tijdig worden vervangen, zodat iedereen er altijd netjes bijloopt. Bij verlies of moedwillige beschadiging moet de gebruiker de schade vergoeden.

U zult begrijpen dat Rohda ’76 de kosten niet alleen voor haar rekening kan nemen daarom stellen wij een verplichte kleding bijdrage in. Deze is vastgesteld op € 30, – per speler per seizoen. Dit zal per automatische incasso worden geïnd. Ook zijn wij op zoek gaan naar sponsoren die een bijdrage in deze investering willen leveren.

Betaalwijze

Leden hebben de keuze om te betalen via automatische incasso (1,2 of 4 termijnen) of via bankoverboeking. Nieuwe leden zijn verplicht middels automatische incasso te betalen.

Automatische incasso

Leden krijgen een korting van € 5 als zij ons machtigen voor automatische incasso. Het machtigingsformulier kunt u van onze website downloaden. U kunt kiezen om de bedragen in 1,2 of 4 termijnen te laten afschrijven. Afhankelijk van uw keuze zullen de bedragen worden afgeschreven ultimo september, november, januari en maart. De eenmalige administratiekosten voor eerste inschrijving worden verrekend met de incasso van de eerste termijn.

Bankoverboeking

De contributie dient voor 1 november 2014 te zijn overgemaakt op bankrekening NL19RABO0398835292 ten name van Rohda’76 onder vermelding van de naam van de speler. Leden die op deze datum niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan worden geschorst. De speler mag niet meer aan trainingen en wedstrijden deelnemen totdat de verschuldigde contributie is betaald.

Regeling

U dient contact op te nemen met de penningmeester als u voorziet dat u niet aan uw contributieverplichting kunt voldoen. In bijzondere situaties is het mogelijk een betalingsregeling te treffen.

Boetes

De kosten die door de KNVB aan Rohda’76 worden doorberekend uit hoofde van verstrekte gele en/of rode kaarten zullen worden doorbelast aan het betreffende lid. Indien een machtiging is afgegeven worden de boetes via automatische incasso geïncasseerd.


Adreswijziging

Adres,- telefoon- en e-mailwijzigingen kunt u doorgeven via info@rohda76.nl of schriftelijk naar s.v. Rohda ’76, postbus 111, 2410 AC Bodegraven.

Opzegging

Uw lidmaatschap opzeggen moet u doen via info@rohda76.nl of schriftelijk naar s.v. Rohda ’76, postbus 111, 2410 AC Bodegraven.

Het lidmaatschap voor volgend seizoen moet vóór 1 juli zijn opgezegd anders bent u nog een seizoen lid. Als u lopende het seizoen uw lidmaatschap opzegt, bent u wel een heel seizoen contributie verschuldigd.


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie