0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Lid worden

Lid worden

Aanmelden bij onze vereniging kan met behulp van het inschrijfformulier:

Inschrijvingsformulier Rohda ’76
Het volledig ingevulde formulier kunt u inleveren in de kantine van Rohda’76 of mailen naar info@rohda76.nl.
De contributies voor het seizoen 2023-2024 bedragen (via automatische incasso *)

Senioren                                 €232
Zaalvoetbal                             €191
Jeugdleden 2004 t/m 2011   €163
Jeugdleden 2012 t/m 2016   €118
Vrijdagavond voetballers      €118
Veterinnen                              €118
Niet-spelende leden              €103

*) wie zijn contributie niet via een automatische incasso voldoet, betaalt € 7 extra.

Tenues beschikbaar gesteld
Rohda’76 stelt voor alle jeugdteams tenues beschikbaar. Daarnaast krijgt elke speler een trainingspak of hoodie en voetbaltas in bruikleen. Hierdoor lopen alle teams er netjes en uniform bij en krijgt de jeugdafdeling zowel binnen als buiten de vereniging meer uitstraling.
Een team/speler krijgt onderstaande in bruikleen: Tenue (shirt, broek en kousen); Trainingspak/hoodie; Sporttas; Coachjas; Teamtas (1 per team).
Voor ieder jeugdlid brengt Rohda’76 – naast het hierboven genoemde contributiebedrag – een kledingbijdrage in rekening. Voor het seizoen 2023-2024 bedraagt die € 35 per jeugdlid.

Centraal gewassen
Het shirt, broek en kousen zullen centraal per team gewassen worden volgens de geldende wasschema, die bij de teams op dit moment worden gevolgd. Het trainingspak/hoodie en sporttas worden aan een iedere speler persoonlijk overhandigd. Daarnaast krijgen de begeleiders van de teams een coachjas in bruikleen. Het trainingspak/hoodie is bedoeld voor gebruik op wedstrijddagen en niet om in te trainen. Rohda’76 zal ervoor zorgen dat tenues, trainingspakken, tassen en jassen tijdig worden vervangen, zodat iedereen er altijd netjes bijloopt.

Verlies of schade
Bij verlies of moedwillige beschadiging moet de gebruiker de schade vergoeden. U zult begrijpen dat Rohda’76 de kosten niet alleen voor haar rekening kan nemen daarom stellen wij een verplichte kledingbijdrage in. Deze is vastgesteld op € 32,50 per jeugdspeler per seizoen m.u.v. Ukkies en JO7 spelers. Dit zal per automatische incasso worden geïnd. Ook zijn wij op zoek gaan naar sponsoren die een bijdrage in deze investering willen leveren.

Betaalwijze
Leden hebben de keuze om te betalen via automatische incasso (1,2 of 4 termijnen) of via bankoverboeking (1 termijn). Nieuwe leden zijn verplicht middels automatische incasso te betalen.

Automatische incasso
Het machtigingsformulier kunt u van onze website downloaden. U kunt kiezen om de bedragen in 1,2 of 4 termijnen te laten afschrijven. Afhankelijk van uw keuze zullen de bedragen worden afgeschreven ultimo september, november, januari en maart. De eenmalige administratiekosten ( ad. €15,-) voor eerste inschrijving worden verrekend met de incasso van de eerste termijn.

Bankoverboeking
De contributie dient voor 1 november te zijn overgemaakt op bankrekening NL19RABO0398835292 ten name van Rohda’76 onder vermelding van de naam van de speler. Leden die op deze datum niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan worden geschorst. De speler mag niet meer aan trainingen en wedstrijden deelnemen totdat de verschuldigde contributie is betaald.

Regeling
U dient contact op te nemen met de penningmeester als u voorziet dat u niet aan uw contributieverplichting kunt voldoen. In bijzondere situaties is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Dit kan door te mailen naar info@rohda76.nl.

Boetes
De kosten die door de KNVB aan Rohda’76 worden doorberekend uit hoofde van verstrekte gele en/of rode kaarten zullen worden doorbelast aan het betreffende lid. Indien een machtiging is afgegeven worden de boetes via automatische incasso geïncasseerd.

Wijziging
Alle wijzigingen o.a. telefoonnummer, e-mail, bankrekening, kunt u doorgeven via info@rohda76.nl

Opzegging
Uw lidmaatschap opzeggen moet u doen via info@rohda76.nl.
Het lidmaatschap voor volgend seizoen moet vóór 15 juni zijn opgezegd anders bent u nog een seizoen lid. Als u lopende het seizoen uw lidmaatschap opzegt, bent u wel een heel seizoen contributie verschuldigd.


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie