0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Club van honderd

Club van honderd

In 1993 nam een aantal leden van Rohda ’76 het initiatief tot het oprichten van een Club van Honderd. De initiatiefnemers van toen werden gedreven door enerzijds de beperkingen van de clubkas van Rohda ’76 en anderzijds door de wens van het realiseren van een tribune langs het hoofdveld op het sportcomplex De Broekvelden.

Die wens is, mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers, in vervulling gegaan. Maar, zoals u op deze site kunt lezen, heeft de Club van Honderd nog veel meer tot stand gebracht. Bij de oprichting in 1993 telde de Club van Honderd bijna 100 leden die 100 gulden per jaar betaalden. Met de invoering van de euro in 2002 is de bijdrage vastgesteld op € 50,- per jaar.

Tribune Rabobank maart 2013


Clubkaart Sponsors

Pull of Polo Casual Wear - Brugstraat 21-23

Kwalitaria Bodegraven - Vromade 1A

Restaurant Anders - Kerkstraat 2

Brood & Ko – Pr. Hendrikstraat 4 & Vromade 25

Visgilde van der Toorn - Doortocht 3B

Karwei Bodegraven - Lemsteraak 2

Wika Service - Willemstraat 55

Claudia Kappers - Oud Bodegraafseweg 4

Naamplaatje

Wie lid wordt van de Club van Honderd verdient een eervolle vermelding. Iedere weldoener krijgt namelijk een naamplaatje op het ledenbord van de Club van Honderd. Dat bord hangt in de kantine, direct links bij binnenkomst.

Hij of zij ontvangt ook de uit te geven nieuwsbrieven. Daarin wordt veelal melding gemaakt van de besluiten van de jaarvergadering en de voortgang van de projecten. Op dit moment schommelt het ledenaantal rond de 100.

Geeft u ons de vijf(tig)?
Kunnen wij u hand schudden en begroeten als nieuw lid van de Club van Honderd dat jaarlijks € 50,- overmaakt? Gewoon een mailtje sturen met daarin de uw gegevens is voldoende, stuur deze dan naar: marcelking71@hetnet.nl.

Projecten

In de loop van de jaren heeft de Club van Honderd haar financiële steentje bijgedragen aan diverse projecten. Het bestuur van de Club van Honderd doet jaarlijks voorstellen aan de algemene ledenvergadering. Die ideeën ontwikkelt het bestuur van de Club van Honderd in nauwe samenwerking met het hoofdbestuur van Rohda'76. Het gaat altijd om uitgaven die niet via de clubkas (kunnen) worden bekostigd.

De meest in het oog springende projecten vanaf de oprichting in 1993 zijn:
Grasmaaimachine
Tribune
Meubilair voor de kantine en het terras
Computer voor de ledenadministratie
Laptop
Mobiele trainingsdoelen (groot en klein)
Verbetering verlichting trainingsveld
Geluidinstallatie in de kantine
Opknappen van de kleedkamers
Lichtinstallatie 3e veld
Speelplaats
Dug-outs veld 2
Nieuwe kleedkamers
Terras kleedkamers

Bestuur

Het bestuur van de Club van Honderd bestaat uit minimaal drie bestuursleden. Op dit moment zijn dat:
—————————————————————–
Ad van den Herik (voorzitter)
06-42368404
herik020@planet.nl
—————————————————————–
Piet Spannemaker (secretaris)
06-14485803
spannemaker@gmail.com
—————————————————————–
Dennis Lutjes (penningmeester)
06-41396960
info@akbodegraven.nl
—————————————————————–

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie