0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Ledenvergadering op 31 januari 2022

Ledenvergadering op 31 januari 2022

Door Ad van den Herik | 9 december 2021 | Nieuws

Hierbij nodigt het bestuur van de s.v. Rohda ’76 zijn leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) die in het clubhuis zal worden gehouden op

Maandag 31 januari 2022, Aanvang: 20.00 uur

De stukken zijn vanaf 30 januari 2022 verkrijgbaar. Stuur een email naar info@rohda76.nl o.v.v. ALV 2021. Vermeld je naam en lidnummer in de email. Deze vergadering stond eerder gepland voor maandag 22 november 2021, maar kon toen vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden.

Agenda
1. Opening;
2. Ingekomen stukken;
3. Mededelingen/Algemene zaken/Corona/WTBR;
4. Notulen ledenvergadering d.d. 23-11-2020;
5. Jaarverslag secretaris;
6. Jaarverslag penningmeester (inclusief coronacrisis)
7. Verslag kascommissie;
8. Benoeming nieuwe kascommissie;
9. Vaststelling van de begroting.

Pauze

10. Vrijwilliger van het jaar;
11. Vrijwilligersbeleid – Model Vriendenschaar of Jodan Boys?
12. Vooruitblik komend jaar;
– Harmonisatie – Verenigingsraad (Arjan Griffioen vertegenwoordiger Rohda ’76);
– Duurzaamheid;
– Toekomst Rohda ’76;
– Rookvrij Rohda ‘76;
13. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar:
– Arjan Griffioen (voorzitter);
– Hans Zuidland (penningmeester);
– Piet Spannemaker (secretaris)

Aantredend:
– Vacant (voorzitter);
– Ted de Groot (penningmeester);
– Vacant (secretaris);
14. Rondvraag;
15. Sluiting.


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie