0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » VERANDERINGEN IN TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL
727-roodofgeel bmp 3

VERANDERINGEN IN TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL

Door Beheerder | 10 juni 2014 | Nieuws

Met ingang van 1 juli 2014 (nieuwe seizoen 2014/’15) kent tuchtzaken amateurvoetbal drie wezenlijke veranderingen. Deze veranderingen leiden tot vereenvoudigde tuchtprocedures en leveren onder meer de verenigingen en scheidsrechters tijds- en efficiencyvoordelen op. Het gaat om 1) uitbreiding van het schikkingsvoorstel, 2) herziening van de strafcodes en 3) een wijziging in het verzenden van tuchtrechtelijke mededelingen aan leden van verenigingen.

1 Uitbreiding schikkingsvoorstel
Sinds 2010/’11 kan de tuchtcommissie, bij een directe rode kaart voor een speler of het wegzenden van de trainer, een schikkingsvoorstel aanbieden. Als betrokkene het voorstel accepteert, is de straf onherroepelijk. Per 2014/’15 komen ook andere tuchtzaken voor deze regel in aanmerking. Het gaat om verenigingsstraffen, in zowel veld- als zaalvoetbal, voor de volgende overtredingen: het niet opkomen van een elftal of team / het niet spelen van een wedstrijd; het niet uitspelen van een wedstrijd wegens onvoldoende spelers; overtreden van ordemaatregelen; onbevoegd trainen; en het (laten) functioneren van een niet-lid van de KNVB.
 
Het schikkingsvoorstel zorgt voor minder papierwerk voor alle partijen. Bovendien valt de straf voor de betrokkene(n) in de regel gunstiger uit. In ongeveer 90 procent van de huidige gevallen (directe rode kaart) wordt het schikkingsvoorstel al als ‘aantrekkelijk’ ervaren en direct geaccepteerd.
 
2 Herziening strafcodes
Tot dusver kunnen scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gele kaarten en 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014/’15 gaat het aantal strafcodes naar acht. Alle gele kaarten worden ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan vanaf het nieuwe seizoen nog maar zes codes. In aanvulling hierop zijn er (gesloten), eenvoudig in te vullen specificatievragen, waarna er een doorgaans voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding. Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van (assistent-)scheidsrechters meer verlangd.
 
Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes beter aan bij het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit het Spelregelboek. De vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters sneller en makkelijker om op het digitale wedstrijdformulier (DWF) de juiste strafcodes in te vullen. De acht codes zijn als volgt: gele kaart (strafcode 1); voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans (strafcode 2); ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal, strafcode 3); gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal, strafcode 4); beledigen (strafcode 5); bedreigen (strafcode 6); spuwen (strafcode 7) en overige overtredingen begaan door teamofficials (trainer, leider, verzorger, etc.) (strafcode 8).
 
De(zelfde) codes zijn ook van toepassing op het zaalvoetbal, maar aangezien in de zaal het DWF nog niet (volledig) is geïntroduceerd, is het nog niet mogelijk om de (digitale) specificatievragen voor alle klassen toe te passen. Daarom behoren zaalscheidsrechters, met uitzondering van de Eredivisie zaalvoetbal mannen, Eredivisie zaalvoetbal vrouwen en de Eerste divisie zaalvoetbal mannen, nog wel een schriftelijk rapport in te leveren.
 
3 Verzending tuchtrechtelijke mededelingen aan leden van verenigingen
Tot nu toe ontvangt de betrokkene per post en diens vereniging digitaal het bericht van een tuchtrechtelijke mededeling. Per 2014/’15 ontvangt de vereniging de mededeling nog altijd digitaal via Sportlink Club, maar wordt het individuele lid niet meer per post maar per mail geïnformeerd. Als het e-mailadres ontbreekt, ontvangt alléén de vereniging de mededeling en moet zij de inhoud van dit bericht tijdig doorgeven aan het individuele lid.
 
Het is dus in het belang van de vereniging om de e-mailadressen van haar leden in Sportlink Club te registreren. Ook op het DWF komt de mogelijkheid om e-mailadressen in te vullen. Hierdoor heeft het individuele lid ook zelf een directe gelegenheid zijn digitale correspondentieadres kenbaar te maken.
 
Het in kaart hebben en registreren van de e-mailadressen van de leden heeft voor clubs veel bijkomende (communicatie)voordelen. Via SportlinkClub kunnen verenigingen zo heel eenvoudig met hun leden communiceren, ook over alle andere (club)onderwerpen.
 
De bovenstaande wijzigingen zijn op 24 mei in de Verenigingsraad aangenomen. Voor uitgebreide informatie over de veranderingen in tuchtzaken AV, zie Q&A.

727-roodofgeel bmp 3


Activiteiten

meer activiteiten

Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie