0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Overschrijvingstermijn sluit op zondag 15 juni om 00.00 uur
Overschrijvingen-02 6

Overschrijvingstermijn sluit op zondag 15 juni om 00.00 uur

Door Beheerder | 2 juni 2014 | Nieuws

 

De overschrijvingstermijn sluit op zondag 15 juni om 00.00 uur. Vanaf maandag 16 juni zullen alle verzoeken om overschrijving worden afgehandeld door de KNVB-medewerkers. Het streven is alle verzoeken zo snel mogelijk af te handelen.

Wat is er allemaal nodig om over te schrijven?
 
– Overschrijvingsformulier;
– Spelerspas of Wijzigingsformulier (direct bij aanvraag overschrijving);
– Speler tekent (bladzijde 2);
– Beide verenigingsverklaringen volledig ingevuld en getekend (bladzijde 3);
– Leden Mutatie Kaart (LMK) (alleen nodig bij pupillen verklaring).
 
Als een verzoek tot overschrijving om welke reden dan ook niet kan worden afgehandeld, ontvangen de verenigingen via een e-mail zo spoedig mogelijk bericht met vermelding van de reden. Het kan gaan om het ontbreken van de spelerspas of het niet volledig invullen van het overschrijvingsformulier. De vereniging dient dan contact op te nemen met betreffende speler/speelster om het formulier compleet te krijgen.
 
De verenigingen doen er dus goed aan om alle informatie en de spelerspas bij het overschrijvingsformulier te voegen. Als de spelerspas kwijt is, dient er direct een wijzigingsformulier door beide verenigingen getekend bij het overschrijvingsformulier te worden gedaan. Pas dan is de overschrijving compleet.
 
Als een overschrijving compleet wordt ingeleverd, zal de afhandeling hiervan zo spoedig mogelijk verlopen. De verenigingen wordt dan ook verzocht hierop toe te zien en alles in één keer wordt ingeleverd. Dit scheelt namelijk de vereniging, de speler/speelster én de KNVB veel wachttijd en vragen.
 
Een vereniging is verplicht mee te werken aan een overschrijving. Als men het niet eens is met de overgang van een speler/speelster omdat hij/zij nog niet voldaan heeft aan zijn/haar financiële verplichtingen, dan dient dit op het overschrijvingsformulier te worden vermeld. Men dient dit overschrijvingsformulier wel gewoon te ondertekenen. Mocht men twijfelen aan het feit, dat een speler/speelster wellicht iets op het overschrijvingsformulier wijzigt – voordat dit wordt verzonden aan de KNVB – dan kan men een mail sturen naarwest2-overschrijvingen@knvb.nl.
 
Men dient hierbij te vermelden de naam, geboortedatum, relatiecode van de betreffende speler/speelster. De KNVB stuurt vervolgens een brief aan de betreffende speler(ster), dat er eerst moet worden voldaan aan de financiële verplichtingen. De KNVB maakt de overschrijving pas in orde, als van de ‘oude’ (te verlaten) vereniging een bevestigingsmail is ontvangen, dat er aan de financiële verplichtingen is voldaan.
 
Overschrijving? Niets wijzigen in ledenadministratie!
 
De verenigingen dienen er bij de administratieve verwerking van de overschrijvingen rekening mee te houden, dat er door de ledenadministrateur van de club niets mag worden gewijzigd in de ledenadministratie. De verwerking van alle gegevens in de ledenadministratie vindt namelijk automatisch plaats door de medewerkers van het district.
 
Het afgelopen seizoen is gebleken dat hier veel onduidelijkheid over bestaat. De verenigingen willen zo snel mogelijk een up-to-date ledenlijst hebben en melden om die reden ook de spelers, van wie het verzoek om overschrijving nog niet is afgehandeld, of zelfs is afgewezen, aan als lid. Deze handeling moet echter worden overgelaten aan de KNVB. De vereniging, maar ook de betreffende speler(ster), loopt namelijk het risico dat hij/zij als niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd deelneemt in het geval een overschrijving nog niet is verleend of is afgewezen!
 
Voorkom dus onnodige misverstanden en laat de verwerking van alle gegevens in de ledenadministratie over aan de medewerkers van de KNVB. De vereniging moet er vanuit gaan, dat een speler/speelster die overschrijving heeft aangevraagd, maar nog niet voorkomt in de ledenadministratie, nog niet speelgerechtigd is. Het verzoek om overschrijving is dan nog niet afgehandeld of is afgewezen. Is dit aan de orde, dan ontvangen zowel de oude als de nieuwe vereniging een afschrift van de brief, die hierover aan de speler/speelster wordt verzonden.
 
Speeldag aangeven op overschrijvingsformulier!
 
Spelers met spelerspas:
Op het overschrijvingsformulier is het zeer wenselijk de juiste speeldag (zaterdag / zondag) van de betreffende speler/speelster aan te geven. Als er geen speeldag ( zaterdag / zondag ) is aangegeven zal de speler/speelster worden overgeschreven op de speeldag waarop de vereniging statutair staat aangemeld. Dit is de speeldag die de vereniging als vaste speeldag heeft aangegeven.
 
Pupillen:
Worden automatisch overgeschreven op de statutaire speeldag van de vereniging

 

Overschrijvingen-02 6

 


Activiteiten

meer activiteiten

Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie