0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Uitleg tijdstraf en controle spelerspassen
Scheidsrechter Arag fluit

Uitleg tijdstraf en controle spelerspassen

Door Beheerder | 27 augustus 2013 | Nieuws

Actieplan – tegen geweld, voor sportiviteit

Met ingang van dit seizoen gaan belangrijke maatregelen uit het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’ in. Het is erg belangrijk dat aanvoerders, leiders, spelers, trainers en publiek dit snappen. Lees, beleef en hanteer het. ’t Is in ieders belang, zelfs het jouwe!

 

Lees deze informatie iedere week een keertje na, want er wordt regelmatig wat aan toegevoegd of verder uitgewerkt. En zeg nu later niet: ik wist het niet.

Categorie A – spelerspas en wedstrijdformulier

Voor Rohda’76 geldt dat voor het 1e, 2e elftal

 • Verplichte visuele controle van de spelerspas, direct voorafgaand aan de wedstrijd.
 • Controle en vastlegging licentie van de trainer-coach op het wedstrijdformulier.
 • Aanvoerders ondertekenen voortaan zelf het digitale wedstrijdformulier.

De controle op het juist gebruik van de spelerspas is voor verbetering vatbaar. Scheidsrechters van de KNVB voeren dit uit, in samenwerking met de aanvoerders van beide ploegen. Met ingang van het nieuwe seizoen ondertekenen ook beide aanvoerders het wedstrijdformulier. Daarmee dragen zij mede de verantwoordelijkheid voor de controle van de spelerspassen en wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd.

De visuele controle vindt zowel in het veld- als het zaalvoetbal plaats op het speelveld, direct voorafgaand aan de wedstrijd. Dit met assistentie van de beide aanvoerders en leiders.

Categorie B – tijdstraffen

Voetballers in de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voortaan een tijdstraf van tien minuten opgelegd bij de eerste gele kaart. Een afkoelperiode die direct voelbaar is voor zowel de speler als het team dat tien minuten lang met een speler minder verder moet.

Wanneer dezelfde speler voor de tweede keer geel krijgt, wordt hij definitief met ‘rood’ van het veld gezonden. Gele kaarten en het wegzenden na een tweede keer geel wordt niet op het wedstrijdformlier vermeld. Er volgt dus geen tuchtrechtelijke straf. Bij een directe rode kaart, wordt dit wel op het wedstrijdformulier aangetekend, en volgt automatisch tuchtrecht!

De (club)scheidsrechter is ten alle tijde verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen en directe rode kaarten vast te leggen op het wedstrijdfromulier.

 1. Tijdstraf kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal.
 2. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen geldt een tijdstraf van 5 minuten.
 3. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden.
 4. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer betreden.
 5. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied.
 6. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil.
 7. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart.De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.
 8. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.
 9. Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan een andere speler wo rden overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de genomen beslissingen.
 10. Indien een wisselspeler of de trainer/coach een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart.
 11. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.
 12. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijtgescholden.
 13. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de desbetreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een andere speler zijn tijdstraf uit te zitten.
 14. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.

  Scheidsrechter Arag fluit


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

  Word nu lid van Rohda

  en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

  Meer informatie