0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Korte impressie algemene ledenvergadering

Korte impressie algemene ledenvergadering

Door Ad van den Herik | 26 november 2019 | Nieuws
Een kleine 20 betrokken leden zetten hun naam op de presentielijst van de algemene ledenvergadering van maandag 25 november 2019. Voor de pauze stemden zij in met het jaarverslag 2018-2019 van de secretaris en het cijferwerk van penningmeester Kees de Jong. Die gaf via de jaarrekening 2018-2019 en de begroting 2019-2020 een heldere inkijk in het financiële reilen en zeilen van de vereniging. De kascontrolecommissie – bestaande uit Maurits Versteegh en Jan de Graaf – toonde zich zeer content met de boekhoudkundige nijverheid van de penningmeester.
Bestuurswisselingen
Het bestuur verandert van samenstelling. Voorzitter Arjan Griffoen blijft, maar Kees de Jong, secretaris Marinke Nell en Daniëlle Boekensteijn (met activiteiten in haar portefeuille) treden af. De voorzitter bedankte de drie afzwaaiers voor hun verdiensten voor Rohda’76 en overhandigde hen een presentje. Overigens blijft Kees de Jong tot begin 2020 ad-interim penningmeester. Ondertussen zoekt het bestuur onder de 500 leden naar een opvolger voor hem. Piet Spannemaker maakt zijn rentree in het bestuur. Hij neemt het secretariaat voor zijn rekening.
Toekomst
Tot slot blikte de voorzitter nog vooruit op de komende jaren. Hij gaf onder andere aan welke duurzaamheidsslag Rohda’76 nog wil maken. Ook noemde hij de wens om het trainingsveld van kunstgras te voorzien. Verder verhaalde hij over het proces met de gemeente om te komen tot eenzelfde subsidiemethodiek voor zowel de Bodegraafse als Reeuwijkse buitensportverenigingen. Daarover komt in 2020 meer duidelijkheid. En volgend jaar gaat het bestuur werk maken van het werven van een coördinator vrijwilligersbeleid.
Rond de klok van 22.30 uur hamerde de voorzitter het laatste agendapunt af.

Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie