0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » ALV van 23 november in de kantine

ALV van 23 november in de kantine

Door Ad van den Herik | 21 november 2020 | Nieuws

Het hing er nog in welke vorm de algemene ledenvergadering van maandag 23 november zou worden gehouden: in de kantine of online. Omdat zich minder dan 30 leden hebben aangemeld, vindt de vergadering ‘gewoon’ in de kantine plaats. Uiteraard houden de aanwezigen een onderlinge afstand van 1,5 meter aan. Secretaris Piet Spannemaker heeft een setje vergaderstukken gemaild naar de leden die de presentielijst gaan tekenen. Voorzitter Arjan Griffioen opent de vergadering om 20.00 uur.
De agenda laat de volgende bespreekpunten zien:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen/Algemene zaken/Corona
 4. Notulen ledenvergadering d.d. 25-11-2019
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester (inclusief coronacrisis)
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuwe kascommissie
 9. Vaststelling van de begroting

Pauze

 1. Vrijwilliger van het jaar
 2. Bestuursverkiezing (met toetreding van penningmeester Hans Zuidland)
 3. Vooruitblik komend jaar (harmonisatie, duurzaamheid, anticipering 2e coronagolf)
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

  Word nu lid van Rohda

  en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

  Meer informatie