0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Korte impressie van de algemene ledenvergadering

Korte impressie van de algemene ledenvergadering

Door Omar Putzu | 24 november 2020 | Nieuws

Een kleine 20 betrokken leden zetten hun naam op de presentielijst van de algemene ledenvergadering (in coronaproofsetting) op maandag 23 november 2020. De aanwezigen hielden een minuut stilte voor de (oud)leden die Rohda’76 zijn ontvallen, te weten Jan Blijleven, Arie Blijleven, Ruben Plu, Piet Groot en Piet den Boer. Lief en leed liggen dicht bij elkaar, want er volgde ook nog applaus voor Arie Plomp die werd gekozen tot vrijwilliger van het jaar.

Goedgekeurde jaarverslagen

Voor de pauze stemde de vergadering in met het jaarverslag 2019-2020 van de secretaris en het cijferwerk van penningmeester Kees de Jong. Ondanks de coronacrisis sloot de jaarrekening 2019-2020 met een kleine plus. Dat kon alleen omdat bijna alle Rohda-trainers afzagen van hun vergoedingen voor het tijdvak maart-juni 2020, de BSV geen veldhuur berekende, de KNVB geen afdrachten incasseerde en Rohda’76 een beroep kon doen op een landelijke compensatieregeling. Zonder al deze maatregelen en besluiten zou de jaarrekening een negatief resultaat hebben gegeven van ruim 16.000 euro.

De kascontrolecommissie – bestaande uit Martijn Hart en Jan de Graaf – toonde zich content met de laatste boekhoudkundige nijverheid van de penningmeester die het stokje overgeeft aan Hans Zuidland.

Acties nodig

Ook stemde de algemene ledenvergadering in met de begroting 2020-2021. Die is vanwege de coronacrisis omgeven met veel onzekerheden. Reden voor het bestuur om de komende periode acties op touw te (laten) zetten die geld moeten opleveren voor de clubkas om op die manier financiële tegenslagen te kunnen pareren.

Toekomst

Tot slot blikte de voorzitter vooruit op de komende jaren. Hij gaf onder andere aan welke duurzaamheidsslag Rohda’76 graag wil maken. Ook noemde hij de wens om het trainingsveld van kunstgras te voorzien. Verder verhaalde hij over het harmonisatiebesluit dat de gemeenteraad heeft genomen om de financiering van Bodegraafse als Reeuwijkse buitensportverenigingen gelijk te trekken. Dit vraagt nog wel om verdere uitwerking, waaronder het vormgeven van een nieuwe beheerorganisatie voor de buitensportcomplexen met ingang van 2021 en een verfijning van de spelregels om de gelden te verdelen. Ook ging de voorzitter met de leden in discussie over een gewenst ledenbestand en het (soms moeilijk) vervullen van vrijwilligersvacatures.

Einde

Rond de klok van 22.30 uur hamerde de voorzitter het laatste agendapunt af en bedankte ieder voor zijn komst en inbreng.


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie