0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Korte impressie van de algemene ledenvergadering

Korte impressie van de algemene ledenvergadering

Door Ad van den Herik | 22 februari 2022 | Nieuws

Rohda’76 heeft de coronapandemie goed doorstaan. Die conclusie mag je wel trekken na de algemene ledenvergadering van 21 februari 2021. Het ledental steeg licht, de financiën bleven keurig op orde en er liggen plannen klaar om de accommodatie in de komende jaren verder te verduurzamen. Wel vragen enkele zaken de komende tijd om aandacht. De vervanging van de afgetreden voorzitter Arjan Griffioen en secretaris Piet Spannemaker bijvoorbeeld. En ook het vrijwilligersbeleid moet nu echt vorm krijgen.

Applaus
Diverse keren klonk er applaus in de kantine. En terecht. De kleine 20 aanwezigen klapten onder andere voor Eddie Plomp. Het bestuur had hem ‘gekroond’ tot vrijwilliger van het jaar. Ook gingen de handen op elkaar voor de afzwaaiende voorzitter Arjan Griffioen, secretaris Piet Spannemaker en penningmeester Hans Zuidland. Ga er maar aan staan om met z’n drieën een vereniging van ruim 500 leden te leiden, terwijl er tal van zwaarwichtige kwesties spelen: het beheer van de accommodatie, het subsidiebeleid, verduurzaming, de coronapandemie, de bemensing van vrijwilligersposten. Om maar wat te noemen.

Nieuwkomers
Gelukkig blijven Arjan en Piet nog tot en met het einde van dit seizoen bestuurlijk actief om hun kennis te delen met de nieuwe bestuurders: Ted de Groot (penningmeester) en Rogier Meijer (algemene zaken). Ook op deze twee nieuwkomers daalde applaus neer. Eerder op de avond namen de leden een moment stilte in acht voor de helaas veel te vroeg overleden Daniëlle Boekesteijn. Een zeer gewaardeerd clublid. Zij heeft deel uitgemaakt van het bestuur en was als vrijwilligster onder andere betrokken bij de organisatie van jeugdtoernooien, schoolvoetbal en de oprichting van de veterinnenafdeling.

Financiën op orde
Voor de pauze stemde de vergadering in met het jaarverslag 2020-2021 van de secretaris en het cijferwerk van de penningmeester. Ondanks de coronacrisis sloot de jaarrekening 2020-2021 met een kleine plus. Bovendien bleek er financiële ruimte om nog geld te storten in een onderhoudsfonds. De kascontrolecommissie – bestaande uit Martijn Hart en Ted de Groot – toonde zich content met de laatste boekhoudkundige nijverheid van de penningmeester die het stokje overgeeft aan Ted de Groot. Ook gaven de aanwezige leden hun fiat aan de (sluitende) begroting 2021-2022.

Toekomst
Tot slot blikte de voorzitter vooruit op de komende jaren. Hij gaf onder andere aan welke duurzaamheidsslag Rohda’76 graag wil maken met zonnepanelen en een warmtepomp. Ook noemde hij de wens om het trainingsveld van kunstgras te voorzien. Verder verhaalde hij over de beheervorm van de buitensportaccommodaties in het dorp. Ook ging de voorzitter met de leden in discussie over het gewenste vrijwilligersbeleid. Tot slot gaf de algemene ledenvergadering haar fiat aan het voorstel om het sportcomplex van Rohda’76 rookvrij te verklaren. Wanneer en hoe dit besluit gestalte moet krijgen werkt het bestuur nog nader uit.

Einde
Rond de klok van 22.30 uur hamerde de voorzitter het laatste agendapunt af en bedankte ieder voor zijn komst en inbreng.

Interesse?
Wie aan de hand van deze korte impressie alsnog belangstelling heeft om kennis te nemen van de (financiële) jaarverslagen en andere documenten, kan een mail sturen naar info@rohda76.nl o.v.v. ALV 2021. Vermeld je naam en lidnummer en dan stuurt de secretaris de vergaderstukken toe.


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie