0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Uitnodiging algemene Ledenvergadering 21-02

Uitnodiging algemene Ledenvergadering 21-02

Door Ad van den Herik | 15 februari 2022 | Nieuws


Hierbij nodigt het bestuur van de s.v. Rohda ’76 zijn leden uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) die in het clubhuis zal worden gehouden.

Maandag 21 februari 2022, Aanvang: 20.00 uur

De stukken zijn vanaf 20 februari 2022 verkrijgbaar. Stuur een email naar
info@rohda76.nl o.v.v. ALV 2021. Vermeld je naam en lidnummer in de email.
Agenda

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Mededelingen/Algemene zaken/Corona/WTBR.
 4. Notulen ledenvergadering d.d. 23-11-2020.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester (inclusief coronacrisis)
 7. Verslag kascommissie.
 8. Benoeming nieuwe kascommissie.
 9. Vaststelling van de begroting.

  Pauze

 10. Vrijwilliger van het jaar.
 11. Vrijwilligersbeleid – Model Vriendenschaar of Jodan Boys?
 12. Vooruitblik komend jaar.
  – Harmonisatie – Verenigingsraad (Arjan Griffioen vertegenwoordiger Rohda ’76)-          
  – Duurzaamheid
  – Toekomst Rohda ’76
  – Rookvrij Rohda ‘76
 13. Bestuursverkiezing. 
  Aftredend en niet herkiesbaar:
  – Arjan Griffioen (voorzitter)
  – Hans Zuidland (penningmeester)
  – Piet Spannemaker (secretaris)

Aantredend:
– Vacant (voorzitter)    
– Ted de Groot (penningmeester)
– Vacant (secretaris)    
– Rogier Meijer (algemeen)
14.       Rondvraag. 
15.       Sluiting.


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

  Word nu lid van Rohda

  en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

  Meer informatie