0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Uitnodiging algemene ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Door Ad van den Herik | 6 november 2022 | Nieuws

Hierbij nodigt het bestuur van de s.v. Rohda ’76 haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) die in het clubhuis zal worden gehouden.

Maandag 21 november 2022, Aanvang: 20.00 uur

De stukken zijn vanaf 20 november 2022 verkrijgbaar. Stuur een email naar info@rohda76.nl o.v.v. ALV 2022. Vermeld je naam en lidnummer in de e-mail.

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen ledenvergadering d.d. 23-02-2021
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Vaststelling van de begroting

Pauze

10. Bestuursverkiezing
Aantredend:

 • Vacant (voorzitter)
 • Niels Graveland (penningmeester)
 • Vacant (secretaris)
 • Ted de Groot (technische zaken; was penningmeester)
 • Kees Steinfort (commercie)
 • Marco Nobel (accommodatie en duurzaamheid)

11. Vrijwilligersbeleid – voortgang
12. Vooruitblik komend jaar
            – Duurzaamheid en energiebesparingen
            – Toekomst Rohda ’76
13. Rondvraag
14. Sluiting


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

  Word nu lid van Rohda

  en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

  Meer informatie