0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Impressie van de algemene ledenvergadering (ALV)

Impressie van de algemene ledenvergadering (ALV)

Door Ad van den Herik | 20 december 2022 | Nieuws

Rohda’76 heeft alle zeven bestuursfuncties weer bezet, de financiën op orde, gaat acht kleedkamers renoveren en een ingrijpende verduurzaming doorvoeren. Dat waren de belangrijkste gesprekspunten op de algemene ledenvergadering van maandag 19 december 2022.

Bestuursfuncties bezet
Jarenlang moest een slechts driekoppig hoofdbestuur de vereniging leiden. Geen sinecure voor een club van rond de 500 leden met tal van zwaarwichtige kwesties als het beheer van de accommodatie, subsidiebeleid, verduurzaming, coronapandemie, bemensing van vrijwilligersposten. Om maar wat te noemen.
Gelukkig liggen die verantwoordelijkheden nu op de schouders van zeven personen, te weten:

 • Sietse Bonnema (voorzitter)
 • Niels Graveland (penningmeester)
 • Arinda Stam (secretaris)
 • Ted de Groot (technische zaken)
 • Kees Steinfort (commercie)
 • Rogier Meijer (barzaken en activiteiten)
 • Marco Nobel (accommodatie en duurzaamheid)


Financiën op orde
De circa 25 aanwezigen klapten voor het cijferwerk van de nieuwe penningmeester Niels Graveland. Die presenteerde (samen met interim-penningmeester Ted de Groot) zowel de jaarrekening 2021-2022 als de begroting 2022-2023. Beide documenten laten een bescheiden plusje zien. De kascontrolecommissie – bestaande uit Martijn Hart en Mathijs Boot – toonde zich content met de boekhoudkundige verrichtingen van de penningmeester.

Forse stijging energielasten
Wel zijn er zorgen over de ontwikkeling van de energielasten. Die stijgen op jaarbasis van € 15.000 naar € 34.000. Daarom roept het bestuur alle leden op zuinig om te gaan met energie (kort douchen en deuren sluiten). Vanwege de prijsstijgingen voert het bestuur in het seizoen 2023-2024 een contributieverhoging van 3 procent door en brengt het administratiekosten in rekening voor leden die hun contributie niet via een automatische incasso voldoen.

Renovatie en verduurzaming
Het gaat er echt van komen. De kleedkamers 1-4 en 7-10 worden gerenoveerd naar het voorbeeld en de standaard van de (nieuwe) kleedkamers 5 en 6. Dat geldt ook voor de EHBO-ruimte en de scheidsrechterkleedkamer. Daarnaast stemde de algemene ledenvergadering in met een ingrijpend pakket van maatregelen om verder te verduurzamen met onder andere het aanbrengen van 82 zonnepanelen, een warmtepomp en een zonneboiler.

Flinke investering
Met de renovatie en verduurzaming is een totaalbedrag van rond de € 300.000 gemoeid. Voor de renovatiewerkzaamheden trekt de vereniging op met Sport en Welzijn, de beheerorganisatie van de buitensportverenigingen in Bodegraven-Reeuwijk. In de duurzaamheidsinvesteringen dragen onder andere de Club van Honderd en de Rohda Business Club bij. Verder probeert de vereniging via subsidies en externe partijen een belangrijk deel van de uitgaven te pareren.

Improviseren tijdens werkzaamheden
De werkzaamheden zullen in de periode van april-augustus 2023 hun beslag krijgen. Een deel van de renovatieklussen hoopt het bestuur in zelfwerkzaamheid uit te voeren. Rond de wedstrijden en trainingen moeten we flink improviseren, want dan zijn alleen de kleedkamers 5 en 6 beschikbaar.
Gezamenlijk moeten we ons vooral richten op het beoogde eindresultaat: mooie kleedkamers en een substantiële daling van de energielasten én natuurlijk een vermindering van CO2-uitstoot.  

Toekomst
Het vrijwilligersbeleid moet nog vorm krijgen, maar met de uitgangpunten is een voorbereidingsclubje al druk doende. Helaas is de wens voor een ombouw van het trainingsveld naar een kunstgrastoplaag op dit moment niet gehonoreerd door de gemeente. Wel voert het bestuur overleg met de gemeente en ESTO over eventueel medegebruik door Rohda’76 van het nieuwe kunstgrasveld van ESTO.

Interesse?
Wie aan de hand van deze korte impressie alsnog belangstelling heeft om kennis te nemen van de (financiële) jaarverslagen en andere documenten, kan een mail sturen naar info@rohda76.nl o.v.v. ALV 2022. Vermeld je naam en lidnummer en dan stuurt de secretaris de vergaderstukken toe.


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

  Word nu lid van Rohda

  en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

  Meer informatie