0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Uitnodiging ALV op maandag 19 december

Uitnodiging ALV op maandag 19 december

Door Ad van den Herik | 15 december 2022 | Nieuws

Het bestuur van s.v. Rohda ’76 nodigt zijn leden uit tot het bijwonen van de – eerder uitgestelde – jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) die in het clubhuis zal worden gehouden op:

Maandag 19 december 2022, Aanvang: 20.00 uur

Ieder stemgerechtigd lid kan de vergaderstukken opvragen. Stuur een email naar info@rohda76.nl o.v.v. ALV 2022. Vermeld je naam en lidnummer in de e-mail.

Ten opzichte van de eerder gepubliceerde agenda zijn er twee wijzigingen. Aanvankelijk hielden we nog rekening met twee vacante functies, maar gelukkig kunnen wij Sietse Bonnema voordragen als voorzitter en Arinda Stam als secretaris.

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen ledenvergadering d.d. 23-02-2022
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Vaststelling van de begroting

Pauze

10. Bestuursverkiezing
Aantredend/voorgedragen:

 • Sietse Bonnema (voorzitter)
 • Niels Graveland (penningmeester)
 • Arinda Stam (secretaris)
 • Ted de Groot (technische zaken)
 • Kees Steinfort (commercie)
 • Marco Nobel (accommodatie en duurzaamheid)


11. Vrijwilligersbeleid – voortgang
12. Vooruitblik komend jaar
            – Duurzaamheid en energiebesparingen
            – Toekomst Rohda ’76
13. Rondvraag
14. Sluiting


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

  Word nu lid van Rohda

  en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

  Meer informatie